Willem de Horde


Verkiezing ABP-verantwoordingsorgaan 2018

Willem de Horde, nr. 4 lijst 3

‘Transparantie leidt tot betrokkenheid’

Willem de Horde (70) heeft vijftig jaar bij de gemeenten Amstelveen en Amsterdam gewerkt, de laatste jaren als controller bij projectbureau Zuidas. Sinds 2014 is De Horde met pensioen. Hij is actief in de beroepsvereniging FDO-MHA, de CMHF en in het georganiseerd overleg van de gemeente Amsterdam. Hij woont in Alkmaar en heeft een vrouw, twee kinderen en een kleinkind.

Wat mogen kiezers van je verwachten?

‘Ik loop al mijn hele leven als vakbondsman rond en heb daarbij altijd veel aandacht aan ledenbehartiging gegeven, zoals bij pensioenkwesties. En gezien mijn financiële verleden als controller heb ik grote belangstelling voor de financiën van ABP. Ik vind het belangrijk dat de financiële situatie van ABP transparanter wordt en dat ABP deelnemers betere voorlichting gaat geven over hun individuele pensioenverwachtingen. Specifieke, persoonlijke belangenbehartiging, dat sta ik voor. Verder hoop ik het Verantwoordingsorgaan zelf bewust te maken van het belang van informatie. Want tot nu hebben de gekozen leden van het Verantwoordingsorgaan onvoldoende verantwoording afgelegd aan de deelnemers over hun handelen als vertegenwoordiger.’

Van welke deskundigheden hoop je gebruik te kunnen maken in het VO?

‘Gezien mijn financiële achtergrond heb ik grote belangstelling voor de financiën van het ABP in brede zin. Ik ben ook penningmeester van de Sector Lagere Overheden van de CMHF en lid van het georganiseerd overleg in de gemeente Amsterdam. Vorig jaar heb ik mogen helpen bij de totstandkoming van de nieuwe cao-gemeenten. Verder ben ik pas benoemd als vicevoorzitter van de financiële commissie van de CMHF. Voor de FDO-MHA ben ik vertrouwenspersoon/mediator bij arbeidsconflicten en beantwoord pensioenvragen van leden. Enige jaren geleden heb ik de opleiding voor pensioendeskundige gevolgd.’

Hoe kijk je tegen de pensioendiscussie aan?

‘De inrichting van een nieuw pensioenstelsel is een lastig dilemma. Minder koopkracht voor ouderen, of jongeren meer pensioenpremie betalen? We moeten daar samen uitkomen. Jammer genoeg hebben veel mensen weinig kennis over pensioenen. Daar moet echt iets aan gebeuren. Vakbonden moeten veel meer inzetten op de werving van jongeren, zodat ze die jongeren over de pensioendilemma’s kunnen informeren. Maar ook langs de kant van de werkgevers kan meer bewustwording tot stand worden gebracht, bijvoorbeeld door werkgevers te stimuleren hun werknemers te interesseren voor de vakbond, medezeggenschap of ondernemingsraad.’

Uit welke beroepsvereniging ben je afkomstig?

‘Ik ben bestuurslid van de Functionarissen bij Decentrale Overheden (FDO-MHA). De FDO-MHA vormt een onderdeel van de CMHF sector Lagere Overheden waarin ondermeer de belangen van gemeenten, provincies en waterschappen zijn ondergebracht.’

Hoe kunnen kiezers je bereiken?

‘Stuur een mailtje naar willemdehorde@gmail.com of volg mij op Twitter @WillemdeHorde.’

Stemmen op Willem de Horde? Ga naar de stempagina. Of bel 0800 – 270 27 00 (gratis) of 0031 88 12 32 420 (vanuit het buitenland), stemcode 354. U heeft daarbij uw ABP-klantnummer nodig.