Verantwoordingsorgaan


Verkiezing ABP-verantwoordingsorgaan 2018

Wat is het verantwoordingsorgaan ABP?

Iedereen met een pensioenpotje bij ABP kan van 3-30 april stemmen voor het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan is een medezeggenschapsraad die het ABP-bestuur kritisch volgt en op het juiste pad houdt.

Wie een fulltimebaan heeft, werkt één dag in de week voor zijn pensioen. Elke werknemer is immers verplicht 20 procent van zijn bruto salaris af te dragen aan een pensioenfonds. Bij de overheid is dat ABP, waar 2,8 miljoen werkenden en gepensioneerden bij zijn aangesloten. Voor al die deelnemers heeft ABP op dit moment het duizelingwekkende bedrag van 400 miljard euro in kas. Dat wordt belegd, zodat de deelnemers straks een goed pensioen hebben.

Kritisch volgen

Gaat ABP wel goed met dat geld en met de ABP-deelnemers om? Natuurlijk is ABP gebonden aan de Pensioenwet.  Maar er is ook een medezeggenschapsraad, die het werk van ABP kritisch volgt. Dit ‘verantwoordingsorgaan’ adviseert het bestuur over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Gevraagd én ongevraagd. Bijvoorbeeld over:

  • de hoogte van de pensioenpremie en indexaties
  • de regels voor beleggen
  • de manier van communiceren

Het is dus een belangrijk orgaan, want het gaat om een enorm kapitaal en een goed pensioen voor iedereen.

‘Het verantwoordingsorgaan moet meer te zeggen krijgen’ Lees het interview met Rob Hunnego, voorzitter van de CMHF.

Meer weten over het verantwoordingsorgaan? Er is een handige animatie die uitleg geeft. Of ga naar de informatiepagina van ABP.

Onze kandidaten leren kennen?
Bekijk het algemene verkiezingsfilmpje
Bekijk het verkiezingsfilmpje voor de sectoren defensie en politie
Bekijk het verkiezingsfilmpje voor de sectoren onderwijs en wetenschap
Bekijk het verkiezingsfilmpje [link naar Youtubefilmpje invoegen] voor de overheidssectoren

Stemmen op de CMHF? Ga naar de stempagina en kies lijst 5 als u actief bent of lijst 3 als u pensioengerechtigd bent. Om te stemmen heeft u uw ABP-klantnummer nodig. Hier vindt u meer informatie.