Stemprocedure


Verkiezing ABP-verantwoordingsorgaan 2018

Hoe kunt u stemmen voor het verantwoordingsorgaan?

Tussen 3 en 30 april kunt u stemmen voor het verantwoordingsorgaan ABP. Dat kan online of telefonisch. Hieronder worden de twee manieren beschreven.

Online stemmen

 1. Maak een keuze voor een van de kandidaten van CMHF-lijst 5 (voor deelnemers) of CMHF-lijst 3 (voor pensioengerechtigden). De CMHF-kandidatenlijsten en informatie over de kandidaten vindt u hier .
 2. Heeft u de e-mail met de stemuitnodiging van het ABP nog? Dan kunt u daarmee rechtstreeks inloggen op de stempagina. Heeft u die e-mail niet?
 3. Zoek dan uw ABP-klantnummer op, dat vindt u op alle ABP-correspondentie. Nummer bij de hand?
 4. Ga naar de stempagina en log in met uw klantnummer en uw geboortedatum.
 5. U kunt nu de kandidaat selecteren waarop u wilt stemmen.

Telefonisch stemmen

 1. Maak een keuze voor een van de kandidaten van CMHF-lijst 5 (voor deelnemers) of CMHF-lijst 3 (voor pensioengerechtigden). De CMHF kandidatenlijsten en informatie over de kandidaten vindt u hier. Noteer de driecijferige code van de kandidaat van uw keuze.
 2. Om telefonisch te kunnen stemmen heeft u uw ABP-klantnummer nodig. Dit vindt u op alle ABP-correspondentie. Nummer bij de hand?
 3. Bel 0800 – 270 27 00 (gratis) of 0031 88 12 32 420 (vanuit het buitenland).
 4. Voer uw klantnummer in en sluit af met een #
 5. Voer uw geboortedatum in (dd-mm-jjjj) en sluit af met een #
 6. Voer de driecijferige code in van de kandidaat van uw keuze en sluit af met een #