Sacco Vossen


Verkiezing ABP-verantwoordingsorgaan 2018

Sacco Vossen, nr. 4 lijst 5

‘Invloed uitoefenen op het pensioendebat’

Sacco Vossen (51) is luitenant-kolonel van de Verbindingsdienst bij de Krijgsmacht. Hij is werkzaam geweest in verschillende operationele functies en functies binnen de informatievoorziening, bedrijfsvoering en Planning & Control. Op dit moment werkt hij bij de afdeling managementinformatie van de hoofddirectie Finance en Control. Sacco Vossen woont in Gouda.

Wat mogen kiezers van je verwachten?

‘Ik wil deel uitmaken van het nieuwe verantwoordingsorgaan om de pensioenbelangen van alle deelnemers te behartigen, jong en oud, met speciale aandacht voor de militaire pensioenen. We krijgen de komende jaren te maken met een belangrijke wijziging in het Nederlandse pensioenstelsel. Het verantwoordingsorgaan is daar niet rechtstreeks bij betrokken, maar ik houd graag de vinger aan de pols waar dat wel mogelijk is. Militairen krijgen ook nog te maken met de omschakeling naar een nieuwe, defensiespecifieke pensioenregeling. Ook daar hoop ik invloed op uit te kunnen oefenen. Ik verwacht aan beide ontwikkelingen bij te kunnen dragen vanwege mijn ervaring met medezeggenschap en kennis van arbeidsvoorwaarden en pensioenen, opgedaan in mijn financiële werkomgeving.’

Van welke deskundigheden hoop je gebruik te kunnen maken in het VO?

‘In mijn werk ben ik bestuurlijk bezig, ook ben ik lang lid geweest van de medezeggenschapsraad. Dat is nuttige ervaring in het verantwoordingsorgaan.’

Hoe kijk je tegen de pensioendiscussie aan?

‘Pensioen is een belangrijk onderwerp omdat het onderdeel is van de arbeidsvoorwaarden. Pensioen is uitgesteld loon op basis van een overeenkomst tussen werkgevers en werknemers. Ik kan me voorstellen dat mensen niet zo geïnteresseerd zijn in hun pensioen, het is ingewikkelde materie. Dat wil echter niet zeggen dat het onbelangrijk is. Dat blijkt ook wel, nu het even wat minder gaat met de pensioenfondsen. De discussie over de pensioenbijdragen van jong en oud leidt tot tegenstellingen tussen generaties. Belangrijke waarden als collectiviteit, solidariteit, waardevastheid en zekerheid komen in het gedrang.’

Uit welke beroepsvereniging ben je afkomstig?

‘Ik ben lid van de Nederlandse Officierenvereniging (NOV). De NOV vormt samen met de KVNRO, de KVMO en GOV|MHB de sector Defensie van de CMHF.’

Hoe kunnen kiezers je bereiken?

‘Mijn e-mailadres is sacco_vossen@hotmail.com.’

Stemmen op Sacco Vossen? Ga naar de stempagina. Of bel 0800 – 270 27 00 (gratis) of 0031 88 12 32 420 (vanuit het buitenland), stemcode 504. U heeft daarbij uw ABP-klantnummer nodig.