Ronald Kroeze


Verkiezing ABP-verantwoordingsorgaan 2018

Ronald Kroeze, nr. 2 lijst 5

‘Jongeren betrekken bij de pensioendiscussie’

Ronald Kroeze (34) is universitair docent geschiedenis aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Hij is al jaren actief in medezeggenschapsraden en zit sinds drie jaar in de centrale ondernemingsraad van de VU. Kroeze woont met vrouw en twee kinderen in Amsterdam-Noord.  

Wat mogen kiezers van je verwachten?

‘Ik wil jongere ABP-deelnemers veel duidelijker bij pensioenzaken betrekken. Jongeren hebben vaak slechtere arbeidsvoorwaarden dan ouderen. Bijvoorbeeld op de universiteit krijgen promovendi nu nog een contract, maar universiteiten experimenteren met een beurs voor promovendi, dat is goedkoper. Promovendi hebben vaak niet in de gaten dat ze dan geen pensioen meer opbouwen, omdat ze netto hetzelfde overhouden. Je hebt kennis nodig om dat te doorzien. ABP moet daar iets aan doen. Goed informeren, maar jongeren ook keuzes bieden. Want als je iets te kiezen hebt, ga je je vanzelf in de materie verdiepen. Zo kweek je interesse in pensioenen, kun je meer groepen bij de discussie over het pensioenstelsel betrekken en versterk je de solidariteit tussen jong en oud.’

Van welke deskundigheden hoop je gebruik te kunnen maken in het VO?

‘Ik heb in het bestuur van de VAWO gezeten en drie jaar in de centrale ondernemingsraad van de Vrije Universiteit. De VU is een complexe organisatie, dus ik heb veel opgestoken over bestuurlijke dynamiek, het belangenspel en samenwerking. Ik zat ook in de commissie Financien. In de financiële kant van pensioenen wil ik me de komende jaren graag verder verdiepen.’

Hoe kijk je tegen de pensioendiscussie aan?

‘Ik spaar automatisch voor mijn pensioen bij ABP. Daar heb ik niets in te kiezen, dus het enige dat ik kan doen is hopen dat het goed gaat.  Ik denk dat betere informatievoorziening en keuzemogelijkheden voor meer betrokkenheid kunnen zorgen. Zelf volg ik actief de discussies over het nieuwe pensioenstelsel en ben bang dat de positie van jongeren straks verslechtert. Ik ben me in ieder geval bewust van de risico’s, ook omdat ik heb deelgenomen aan Pensioenlab en een pensioenmasterclass. Ik denk er wel eens over om bij te sparen. Maar mijn pensioen is nog ver weg. Ik heb een koophuis, misschien is dat ook wel een goede pensioenpot.’

Uit welke beroepsvereniging ben je afkomstig?

‘Ik ben lid van de VAWO vakbond voor de wetenschap. De VAWO vormt samen met de Vereniging van Middelbare en Hogere Functionarissen bij de Technische Universiteit Delft en de Interuniversitaire Instituten te Delft (VWSD) de sector wetenschappelijk onderwijs van de CMHF.’

Hoe kunnen kiezers je bereiken?

‘Mijn  e-mailadres is ronaldkroeze@hotmail.com.’

Stemmen op Ronald Kroeze? Ga naar de stempagina. Of bel 0800 – 270 27 00 (gratis) of 0031 88 12 32 420 (vanuit het buitenland), stemcode 502. U heeft daarbij uw ABP-klantnummer nodig.