Reginald Visser


Verkiezing ABP-verantwoordingsorgaan 2018

Reginald Visser, nr. 2 lijst 3

‘Op een pensioen moet je kunnen rekenen’

Reginald Visser (70) heeft lang de Koninklijke Marine gediend, eerst als piloot en commandant. Zijn laatste functie was medebestuurder in de Admiraliteitsraad. Na zijn pensionering werd Visser directeur van het Maritiem Kennis Centrum en voorzitter van de CMHF en de Vakcentrale voor Professional VCP. Visser zit voor het CDA in de gemeenteraad van Hollands Kroon, waar hij woont. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.

Wat mogen kiezers van je verwachten?

‘Ik sta pal staan voor de belangen van gepensioneerde ABP-deelnemers. Ik zal het ABP-bestuur op dat gebied kritisch volgen en op een opbouwende manier in discussie gaan. Een belangrijk onderwerp is de informatievoorziening door ABP. Door goede informatie kun je de onzekerheid over de hoogte van de pensioenuitkeringen wegnemen. De uitkeringen staan natuurlijk niet vast, maar als je aangeeft binnen welke marges de onzekerheden zich bevinden, bied je toch een vorm van zekerheid. ABP moet deelnemers ook actiever informeren over de huidige pensioenstelseldiscussie. ABP is daar weliswaar geen bepalende partij in, dat zijn in principe de sociale partners, maar nu steeds minder mensen bij een vakbond zijn aangesloten zou ABP medeverantwoordelijkheid moeten nemen in het goed informeren van deelnemers.’

Van welke deskundigheden hoop je gebruik te kunnen maken in het VO?

‘Ik ben voorzitter geweest van de CMHF en de VCP. In die laatste functie maakte ik deel uit van het dagelijks bestuur van de Sociaal-economische Raad (SER). Door dit werk heb ik veel kennis opgedaan over het pensioenstelsel en de tekortkomingen daarvan.’

Hoe kijk je tegen de pensioendiscussie aan?

‘Decennia lang was pensioen iets waarover je je geen zorgen hoefde te maken. Er zat wel een onzekerheid over de hoogte van de uitkeringen in het stelsel, maar de pensioenfondsen slaagden er altijd in de verwachtingen waar te maken. Zo werd pensioen een vanzelfsprekendheid. Ik vind het dus ook niet vreemd dat jongeren weinig over pensioenen weten, want waarom zou je je in iets verdiepen dat toch vast staat? Maar de afgelopen tien jaar is gebleken dat het huidige pensioenstelsel niet houdbaar is. Er is hier en daar gekort op de uitkering en bij het ABP is er al 10 jaar niet meer geïndexeerd. Daar zijn veel deelnemers van geschrokken, vooral de generatie die een jaar of tien voor het pensioen staat. Deelnemers vertrouwen het pensioenstelsel niet meer. Dat vertrouwen moet worden hersteld. Belangrijk is dat in een aangepast stelsel de solidariteit en collectiviteit, die altijd de kern in het stelsel hebben gevormd en het stelsel uniek maken, blijven behouden.’

Uit welke beroepsvereniging ben je afkomstig?

‘Uit de Koninklijke Vereniging van Marine Officieren (KVMO). De KVMO vormt samen met de KVNRO, de NOV en de GOV|MHB de sector Defensie van de CMHF.’

Hoe kunnen kiezers je bereiken?

‘Stuur een mailtje naar rtbvisser@planet.nl.’

Stemmen op Reginald Visser? Ga naar de stempagina. Of bel 0800 – 270 27 00 (gratis) of 0031 88 12 32 420 (vanuit het buitenland), stemcode 352. U heeft daarbij uw ABP-klantnummer nodig.