Peter van Uhm


Verkiezing ABP-verantwoordingsorgaan 2018

CMHF-ambassadeur Peter van Uhm:

‘Onze kandidaten staan voor hun mening’

Peter van Uhm is oud-commandant der Strijdkrachten. Hij schreef het boek Ik koos het wapen en geeft regelmatig lezingen en colleges over zaken die hem drijven en inspireren in het leven. Zijn oproep: ‘Stem CMHF, onze kandidaten zijn uw stem waard.’

Waarom is het belangrijk dat ABP-deelnemers gaan stemmen?

‘Veel mensen maken zich zorgen over hun pensioen, de pensioenpremie die ze betalen of over de komende veranderingen van het pensioenstelsel. Ook zijn veel mensen ontevreden over het ABP, het beleid of de manier van communiceren. Mensen die zich hierin herkennen moeten in ieder geval één ding doen: stemmen voor het verantwoordingsorgaan van ABP. Dit orgaan adviseert, gevraagd en ongevraagd, het bestuur van ABP. Het oordeelt achteraf of het bestuur goed heeft gehandeld en doet bindende voordrachten voor de nieuwe bestuursleden die namens de ABP-deelnemers in het ABP-bestuur zitten. Door te stemmen laten deelnemers zien dat het verantwoordingsorgaan een groot draagvlak heeft. Door te stemmen kunnen deelnemers mede bepalen wie met welke boodschap opkomt voor actieve deelnemers en voor de gepensioneerde, postactieve deelnemers aan ABP. Ga stemmen! Het gaat immers om het beheer van uw geld en de borging van uw pensioen!

Waarom doen mensen er goed aan op de CMHF te stemmen?

‘De CMHF ijvert vanuit de gedachte van solidariteit naar een goed pensioen voor jong en oud, voor actieven en gepensioneerden. De CMHF begrijpt dat het pensioenstelsel moet worden veranderd. Dat moet gebeuren op basis van argumenten en transparantie. Communicatie hierover moet begrijpelijk, betrouwbaar, tijdig en toegespitst zijn op de afzonderlijke deelnemer. Het is immers zijn of haar geld! Dat is waar de CMHF voor staat en dat is waar de kandidaten voor staan.’

Wat vindt u van de CMHF kandidaten?

‘Het is niet voor niets dat Hans Leijh als nummer 1 en Reginald Visser als nummer 2 op lijst 3 voor gepensioneerden staan. Beide ken ik al jaren vanuit onze intensieve samenwerking bij Defensie. Ze zijn groot geworden in het personeelswerk en hebben veel ervaring met het pensioendossier. Ze kennen ABP, de bonden en de overheidswerkgevers. Zij hebben een groot netwerk en hebben ervaring met het afwegen van belangen van jongeren, middelbaren en ouderen en van actieven en gepensioneerden. Beide heren steken hun mening niet onder stoelen of banken maar zij zullen zo lang mogelijk de weg van open communicatie volgen. Indien nodig wordt de confrontatie niet geschuwd. Kortom, het zijn mensen die uw en mijn stem waard zijn! Zij zullen van het ABP eisen dat de deelnemer centraal wordt gesteld.’

Wat hoopt u dat het verantwoordingsorgaan de komende jaren gaat bereiken?

‘Allereerst moet het verantwoordingsorgaan bijdragen aan een verantwoord en betrouwbaar beheer van de pensioengelden in het huidige stelsel. Dit beheer moet zijn gestoeld op de aanwijzingen van werkgevers en werknemers en gericht zijn op het belang van de deelnemers. Daarnaast moet het verantwoordingsorgaan de belangen van de deelnemers behartigen bij de discussie over een nieuw stelsel, zodat dit stelsel recht doet aan de deelnemers en kan bouwen op een breed maatschappelijk draagvlak. Een pensioenstelsel mag en kan niet leiden tot een breuk in onze samenleving, tussen jong en oud of tussen actieven en gepensioneerden. Het moet evenwichtig zijn. Het nieuwe stelsel moet ook recht doen aan de bijzondere positie en taakstelling van bepaalde groepen. Als laatste moet de transitie naar het nieuwe stelsel transparant en begrijpelijk zijn. Wijzigingen moeten duidelijk worden gemaakt met zicht op de gevolgen, zodat deelnemers bewust een keuze kunnen maken.’

Meer weten over de CMHF-kandidaten voor de sectoren defensie en politie?
Lijst 5 voor actieve deelnemers
nr 4. Sacco Vossen (stemcode 504), interview. Lees verder.
nr 5. Maarten van de Nieuwenhuijzen (stemcode 505), interview. Lees verder.

Lijst 3 voor pensioengerechtigden
nr 1. Hans Leijh (stemcode 351), interview. Lees verder.
nr 2. Reginald Visser (stemcode 352), interview. Lees verder.

Bekijk het verkiezingsfilmpje [link naar Youtubefilmpje invoegen] voor de sectoren defensie en politie

Stemmen op de CMHF-kandidaten?
Ga naar de stempagina. Of bel 0800 – 270 27 00 (gratis) of 0031 88 12 32 420 (vanuit het buitenland). U heeft daarbij uw ABP-klantnummer nodig en als u belt ook de stemcode van de kandidaat van uw keuze.