Paul Müller


Verkiezing ABP-verantwoordingsorgaan 2018

CMHF-ambassadeur Paul Müller:

‘Wij staan voor openheid over uw pensioenrechten’

Paul Müller heeft bijna 50 jaar bij de Politie Amsterdam gewerkt en vertegenwoordigde de CMHF de afgelopen jaren in het verantwoordingsorgaan ABP. Zijn oproep: ‘Stem CMHF, u heeft recht op openheid en duidelijkheid over uw pensioenrechten.’

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

‘Je kunt het kiezen voor verantwoordingorgaan ABP vergelijken met het kiezen van leden voor de ondernemingsraad bij een politie-eenheid. De OR heeft medezeggenschap over de bedrijfsvoering binnen de eenheid. Dat geldt ook voor het verantwoordingsorgaan, dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het ABP-bestuur over het te voeren beleid over bijvoorbeeld de hoogte van de pensioenpremie en indexaties, de regels voor beleggen, het financieel beheer of de manier van communiceren. Het verantwoordingsorgaan beoordeelt ook elk jaar via het jaarverslag of het ABP-bestuur goed heeft gehandeld.’

Waarom is het belangrijk dat ABP-deelnemers gaan stemmen?

‘Iedereen werkt minstens één dag per week voor zijn of haar toekomstig pensioen. Dat is bijna vijf dagen per maand, dus ongeveer 60 dagen per jaar. Bij een loonsom van ongeveer drie miljard euro per jaar, wordt ruim 690 miljoen euro van de Nationale Politie overgemaakt naar ABP. Alleen al daarom verdient het beheer van dat geld alle aandacht van de deelnemers, via medezeggenschap van werknemers bij de Politie en haar gepensioneerden. Maar ook omdat we het leven niet altijd in eigen hand hebben: het arbeidsongeschiktheidspensioen en het nabestaandenpensioen zijn voorzieningen die goed geregeld moeten zijn. Daarom vind ik dat alle ABP-deelnemers gebruik moeten maken van hun wettelijk kiesrecht voor het verantwoordingsorgaan. Hoe meer deelnemers en gepensioneerden gaan stemmen, hoe beter het ABP doordrongen raakt van onze betrokkenheid bij ons uitgestelde loon.’

Waarom doen mensen er goed aan op de CMHF te stemmen?

‘De Vereniging van Middelbare en Hogere Politieambtenaren (VMHP) is samen met 42 andere vakverenigingen voor medewerkers op middelbaar en hoger niveau aangesloten bij de CMHF, zijnde een van de 4 centrales die een rol spelen in het overleg tussen werkgevers en werknemersorganisaties. De CMHF is niet verbonden aan een politieke of levensbeschouwelijke groepering, maar ontleent haar bestaansrecht aan het argument. Dat is ook de kracht van de CMHF-fractie in het huidige verantwoordingsorgaan, waarvan ik nu nog deel uitmaak. Ik zou zeggen: Werk mee om de deelname van de CMHF op minimaal het huidige van vier afgevaardigden voort te kunnen zetten. De rol van de CMHF binnen het communicatieproces rondom de afschaffing van de ANW-compensatie heeft het ABP-bestuur niet kunnen negeren. Openheid en duidelijkheid over waar deelnemers en gepensioneerden recht op hebben, is essentieel om een pensioenfonds te kunnen vertrouwen. De CMHF gaat daar voor.’

Wat hoopt u dat het verantwoordingsorgaan de komende jaren gaat bereiken?

‘Of het nu gaat om het ABP-bestuur, de Raad van Toezicht of om het verantwoordingsorgaan, alle adviezen en beslissingen moeten tot stand komen vanuit het oogpunt van evenwichtige belangenafweging tussen actieve deelnemers, slapers en gepensioneerden. De afgelopen vier jaar is de verhouding tussen het ABP-bestuur en het verantwoordingsorgaan meer naar elkaar toe gegroeid. De volgende stap is dat het ABP-bestuur  het recht op medezeggenschap gaat zien als een verrijking van de input bij beleidsvoornemens, in plaats van iets dat alleen maar wettelijk noodzakelijk is.’

Meer weten over de CMHF-kandidaten in de sectoren defensie en politie?

Lijst 5 voor actieve deelnemers
nr 4. Sacco Vossen (stemcode 504), interview. Lees verder.
nr 5. Maarten van de Nieuwenhuijzen (stemcode 505), interview. Lees verder.

Lijst 3 voor pensioengerechtigden
nr 1. Hans Leijh (stemcode 351), interview. Lees verder.
nr 2. Reginald Visser (stemcode 352), interview. Lees verder.

Bekijk het verkiezingsfilmpje [link naar Youtubefilmpje invoegen] voor de sectoren defensie en politie

Stemmen op de CMHF-kandidaten?
Ga naar de stempagina. Of bel 0800 – 270 27 00 (gratis) of 0031 88 12 32 420 (vanuit het buitenland). U heeft daarbij uw ABP-klantnummer nodig en als u belt ook de stemcode van de kandidaat van uw keuze.