Maarten van de Nieuwenhuijzen


Verkiezing ABP-verantwoordingsorgaan 2018

Maarten van de Nieuwenhuijzen, nr. 5 lijst 5

‘Wensen van collega’s laten horen bij ABP’

Maarten van de Nieuwenhuijzen (63) werkt als beleidsadviseur bij de Politieacademie in Apeldoorn. Tot eind vorig jaar was hij daarnaast lid en plaatsvervangend voorzitter van de ondernemingsraad. Bij de Nationale Politie zit hij in de landelijke bezwaaradviescommissie HRM, die rechtspositiezaken behandelt. Van de Nieuwenhuijzen woont in het Gelderse Bemmel en was eerder werkzaam bij de CMHF.

Wat mogen kiezers van je verwachten?

‘Discussie over pensioenen moet mét de deelnemers plaatsvinden, niet over hun hoofden heen. Daarom wil ik zaken die bij collega’s spelen, inbrengen in het verantwoordingsorgaan en vice versa. Zo kan ik als intermediair fungeren tussen deelnemers en ABP-bestuur. In die rol voel ik me thuis, ik heb al veel bestuurswerk gedaan: op het werk, in de Vereniging van Middelbare en Hogere Politieambtenaren VMPH en bij de CMHF. Dus toen de VMHP me vroeg me kandidaat te stellen, heb ik meteen ingestemd. Het zou natuurlijk goed zijn als ook meer jongeren zich kandidaat zouden stellen. Maar die zitten vaak in een drukke levensfase en  daar heb ik begrip voor. Ik ga in ieder geval mijn best doen ook hen goed te vertegenwoordigen. Ik heb genoeg kennis van zaken, en wat ik niet weet hoop ik de komende vier jaar bij te leren.’

Van welke deskundigheden hoop je gebruik te kunnen maken in het VO?

‘Ik heb veel bestuursfuncties vervuld, onder meer in de politiek en beschik daardoor over een goed netwerk. Ik was lid van de ondernemingsraad en ben ook al vele jaren kaderlid bij de VMHP. Uiteraard volg ik de pensioenontwikkelingen op de voet. Dat neemt niet weg dat ik hoop veel bij te leren, vooral op detailniveau. Ik zie dan ook uit naar de scholing die leden van het verantwoordingsorgaan daarin van ABP krijgen.’

Hoe kijk je tegen de pensioendiscussie aan?

‘Ik zie een pensioen als een inkomen gedurende de derde levensfase, dus dat moet goed geregeld zijn. Een pensioen gebaseerd op solidariteit. Toen ik in 1972 bij de overheid begon zei iedereen: dan zit het met je pensioen wel goed. Dan heb je natuurlijk ook niet de neiging je erin te gaan verdiepen. Maar de pensioenmaterie is niet meer zo simpel als vroeger. Dat maakt het lastiger het te volgen, zeker als je jong en druk bent. Dus transparantie in de uitvoering van de pensioenen is steeds belangrijker. Jong en oud moeten weten waar zij aan toe zijn, anders kun je niets regelen als dat nodig is.’

Uit welke beroepsvereniging ben je afkomstig?

‘Ik ben lid van de Vereniging van Middelbare en Hogere Politieambtenaren (VMHP). De VMHP vormt de sector politie van de CMHF.’

Hoe kunnen kiezers je bereiken?

‘Mail naar maarten.van.de.nieuwenhuijzen@politieacademie.nl.’

Stemmen op Maarten van de Nieuwenhuijzen? Ga naar de stempagina. Of bel 0800 – 270 27 00 (gratis) of 0031 88 12 32 420 (vanuit het buitenland), stemcode 505. U heeft daarbij uw ABP-klantnummer nodig.