Jonas Teuwen


Verkiezing ABP-verantwoordingsorgaan 2018

CMHF-ambassadeur Jonas Teuwen:

‘De CMHF weet wat er op de werkvloer speelt’

Jonas Teuwen is wetenschappelijk onderzoeker radiologie bij het Radboudumc en oud-voorzitter van de promovendivakbond van de TU Delft. Ook is hij bestuurder van PensioenLab. Zijn oproep: ‘Stem CMHF, dan stem je op collega’s die weten wat er speelt.’

Waarom is het belangrijk dat ABP-deelnemers gaan stemmen?

‘We werken een dag per week voor ons pensioen. Het is dus een onderwerp waarin de belangen van mensen van verschillende generaties en achtergronden elkaar kruisen. Deze belangen moeten evenwichtig worden behartigd en daarom is het belangrijk dat iedereen die bij het ABP is aangesloten zijn of haar stem uitbrengt. Te vaak wordt pensioen als een onderwerp gezien ‘voor later’, maar beslissingen die nu worden gemaakt zijn ook relevant ‘voor later’. Dit vind ik extra belangrijk voor jongere generaties, die nog lang hebben te gaan en geen baat hebben bij een aanhoudende onzekerheid. Daarom is het niet alleen belangrijk om te gaan stemmen, maar ook om te stemmen op iemand die voeling heeft met de young professionals.’

Waarom doen mensen er goed aan op de CMHF te stemmen?

‘In tegenstelling tot andere partijen vertegenwoordigt de CMHF de belangen van werkenden door zelf in verbinding te staan met de werkvloer: het zijn je eigen collega’s. De CMHF weet precies wat er speelt en wat belangrijke onderwerpen zijn. De CMHF vertegenwoordigt werkenden in het onderwijs en het wetenschappelijk onderwijs, maar bijvoorbeeld ook bij defensie en de politie. Deze specifieke insteek op beroepsniveau is binnen de pensioendiscussie erg belangrijk, want de verwachtingen en wensen van de verschillende beroepsgroepen lopen sterk uiteen. De CMHF weegt al deze belangen zorgvuldig af.’

Wat hoopt u dat het verantwoordingsorgaan de komende jaren gaat bereiken?

‘Het verantwoordingsorgaan heeft de belangrijke taak de betrokkenheid van deelnemers bij hun pensioenvoorziening te vergroten, om zo de solidariteit in het systeem te bewaken. Dat kan het verantwoordingsorgaan doen door oog te hebben voor de diversiteit van de deelnemers en te zorgen voor een betere communicatie richting de deelnemers over hun pensioen. Deelnemers hebben recht op transparantie en moeten goed zicht krijgen op de keuzes die er zijn en de keuzes die er worden gemaakt.’

Meer weten over de CMHF-kandidaten in de sectoren onderwijs en wetenschap?
Lijst 5 voor actieve deelnemers
nr 1. Jacqueline van Langeraad (stemcode 501), interview. Lees verder.
nr 2. Ronald Kroeze (stemcode 502), interview. Lees verder.

Lijst 3 voor pensioengerechtigden
nr 3. Erik Jongejan (stemcode 353)¸ interview. Lees verder

Bekijk het verkiezingsfilmpje voor de sectoren onderwijs en wetenschap

Stemmen op de CMHF-kandidaten?
Ga naar de stempagina. Of bel 0800 – 270 27 00 (gratis) of 0031 88 12 32 420 (vanuit het buitenland). U heeft daarbij uw ABP-klantnummer nodig en als u belt ook de stemcode van de kandidaat van uw keuze.