Jilles Veenstra


Verkiezing ABP-verantwoordingsorgaan 2018

CMHF-ambassadeur Jilles Veenstra:

‘De CMHF-kandidaten zijn pensioenexperts’

Jilles Veenstra is voorzitter van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), CMHF-bestuurder en voormalig leraar bewegingsonderwijs en Nederlands. Zijn oproep: ‘Stem op de CMHF, stem op grondige kennis over pensioenen.’

Waarom is het belangrijk dat ABP-deelnemers gaan stemmen?

‘Ik hoop dat iedereen die dit leest vandaag een goede werkdag heeft gehad. De opbrengst van deze dag verdwijnt namelijk in zijn geheel in een pensioenpot. En zo gaat dat elke week met een van de vijf werkdagen. Aan het eind van zijn of haar loopbaan heeft een werkende dus veel geld ingelegd. Het is van belang dat dit op een goede manier wordt beheerd, zodat er genoeg is voor de pensioenuitkeringen van alle pensioengerechtigden. De insteek van de CMHF daarbij is dat de risico’s over jong en oud enerzijds en werkend en gepensioneerd anderzijds, evenwichtig worden verdeeld.’

Waarom doen mensen er goed aan op de CMHF te stemmen?

‘De CMHF-kandidaten zijn experts op het pensioenterrein. Doordat we in vele ABP-sectoren actief zijn als vakbond, kunnen we deze kennis inbrengen in de pensioendiscussie. Drie CMHF-kandidaten komen voort uit het onderwijs. Bij de actieve deelnemers zijn dat Jacqueline van Langeraad en Ronald Kroeze, bij de gepensioneerden is dat Eric Jongejan. Zij kennen de onderwijssector en zullen deze kennis ook zeker inbrengen in het verantwoordingsorgaan. De CMHF staat voor een onafhankelijke opstelling, wij discussiëren niet vanuit een politieke of levensbeschouwelijke visie.’

Wat hoopt u dat het verantwoordingsorgaan de komende jaren gaat bereiken?

‘ABP moet transparant zijn over de keuzes die men maakt en deelnemers eerlijk informeren over de verwachtingen die ze mogen hebben over hun pensioen. Een zeperd zoals bij de communicatie rondom het ANW-besluit moet echt worden voorkomen. Er zullen in de komende tijd belangrijke keuzes moeten worden gemaakt in de pensioenregelingen. Het verantwoordingsorgaan zal daarbij het ABP-bestuur nadrukkelijk op de vingers moeten kijken om ervoor te zorgen dat de pensioenen ook in de toekomst bij ABP in goede handen zijn. Zeker als het economisch even minder gaat.’

Meer weten over de CMHF-kandidaten in de sectoren onderwijs en wetenschap?
Lijst 5 voor actieve deelnemers
nr 1. Jacqueline van Langeraad (stemcode 501), interview. Lees verder.
nr 2. Ronald Kroeze (stemcode 502), interview. Lees verder.

Lijst 3 voor pensioengerechtigden
nr 3. Erik Jongejan (stemcode 353)¸ interview. Lees verder.

Bekijk het verkiezingsfilmpje voor de sectoren onderwijs en wetenschap

Stemmen op de CMHF-kandidaten?
Ga naar de stempagina. Of bel 0800 – 270 27 00 (gratis) of 0031 88 12 32 420 (vanuit het buitenland). U heeft daarbij uw ABP-klantnummer nodig en als u belt ook de stemcode van de kandidaat van uw keuze.