Jacqueline van Langeraad


Verkiezing ABP-verantwoordingsorgaan 2018

Jacqueline van Langeraad, nr. 1 lijst 5

‘Wat jij niet zelf kunt, pak ik op’

Jacqueline  van Langeraad (48) is van origine docent Frans aan de NHTV, de Breda University of applied sciences. Ze is geïnteresseerd in belangenbehartiging en heeft in tal van raden en besturen gefunctioneerd. Vijf jaar geleden werd ze onderhandelaar voor de UNIENFTO. Van Langeraad is getrouwd, heeft drie zonen en woont in Nieuwegein.

Wat mogen kiezers van je verwachten?

‘De afgelopen jaren heb ik als voorzitter van de commissie communicatie van het Verantwoordingsorgaan gewerkt aan verbetering van de informatie van ABP. Goede communicatie vind ik belangrijk, een deelnemer betaalt 20 procent van zijn inkomen aan premie. Het is alleen niet simpel, want veel mensen vinden pensioen een ingewikkeld onderwerp. Zeker als je jong bent heb je wel wat anders aan je hoofd, weet ik uit ervaring. Dus hoe zorg je voor informatie die meteen ‘binnenkomt’? Ik heb onlangs de “persoonlijke pensioenpot” van ABP getest, een interactieve infographic die laat zien hoe je pensioen is opgebouwd. Een belangrijke stap vooruit, maar er is meer nodig. Ik wil daar graag aan meewerken namens andere ABP-deelnemers. Zorgen voor de belangen van anderen, daar loop ik warm voor.’

Van welke deskundigheden hoop je gebruik te kunnen maken in het VO?

‘Ik ben al jaren professioneel belangenbehartiger. De afgelopen vier jaar heb ik ook in het ABP-verantwoordingsorgaan gezeten, als voorzitter van de commissie communicatie. Er is nog genoeg werk te doen, dus stel ik me graag weer verkiesbaar.’

 

Hoe kijk je tegen de pensioendiscussie aan?

‘Ik verkeer in de bijzondere positie dat ik in de VCP kan meepraten, waardoor ik directe toegang heb tot de deskundigen in de Sociaal-economische Raad (SER). Ik zie dat er hard wordt gewerkt aan de verbetering van het pensioenstelsel, maar dat elke doorrekening van een verandering tot de conclusie leidt dat het stelsel dat we nu hebben, beter is. Dus ik denk: zolang we het ei van Columbus nog niet hebben gevonden, kunnen we beter bij het oude stelsel blijven. Intussen moeten we naar oplossingen blijven zoeken, want het huidige stelsel heeft wel degelijk pijnpunten. Zoals de lage rente op vermogen, waardoor de fondsen de pensioenuitkeringen niet kunnen indexeren.’

Uit welke beroepsvereniging ben je afkomstig?

‘Ik ben lid van de UNIENFTO. De UNIENFTO vertegenwoordigt het beroeps- en voortgezet onderwijs in de sector onderwijs van het CMHF.’

Hoe kunnen kiezers je bereiken?

‘Per e-mail: j.vanlangeraad@cmhf.nl.’

Stemmen op Jacqueline van Langeraad? Ga naar de stempagina. Of bel 0800 – 270 27 00 (gratis) of 0031 88 12 32 420 (vanuit het buitenland), stemcode 501. U heeft daarbij uw ABP-klantnummer nodig.