Erik Rutten


Verkiezing ABP-verantwoordingsorgaan 2018

Erik Rutten, nr. 3 lijst 5

‘Pensioen, dat moet je samen doen’

Erik Rutten (61) is fiscaal-econoom en werkt bij de Belastingdienst. Eerst als lijnmanager en nu als projectmanager. Daarnaast is hij voorzitter van de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het ministerie van Financiën (VHMF) en bestuurslid van de CMHF, de VCP en de Stichting van de Arbeid. Erik Rutten woont in Goirle, is getrouwd en heeft twee dochters.

Wat mogen kiezers van je verwachten?

‘ABP moet efficiënt omgaan met uitgaven en maximaal transparant zijn. Hoe staat het met de verborgen kosten van adviseurs? Zijn de salarissen van bestuurders in de juiste verhouding? Het is belangrijk dat deelnemers en het verantwoordingsorgaan voldoende en juiste informatie krijgen van het ABP-bestuur. Neem de kwestie rond de aanvulling van de nabestaandenuitkering door ABP. Door gebrek aan informatie zijn daar zelfs verkeerde beslissingen over genomen. Het ABP-bestuur moet laten zien dat ze echt dicht bij de deelnemers staan. Ik wil opkomen voor deelnemers maar ook voor postactieven. Ik zit zelf tussen die twee groepen in. ABP is er voor beide. Pensioen, dat moet je samen doen.’

Van welke deskundigheden hoop je gebruik te kunnen maken in het VO?

‘Ik heb een academische en financiële achtergrond en ben professioneel belangenbehartiger, dus ik heb voldoende ervaring voor het verantwoordingsorgaan. Ik concentreer me al jaren op pensioenen binnen de diverse vakcentrales. Verder zou ik het leuk vinden nog meer te leren, misschien over de technische kant van pensioenen.’

Hoe kijk je tegen de pensioendiscussie aan?

‘Ik heb twijfels over de gedachte dat er persoonlijke pensioenpotten moeten komen. Het pensioenstelsel gedijt juist door solidariteit en collectiviteit. Je kunt deelnemers wel de indruk geven dat er zoiets is als een persoonlijke pensioensituatie, maar dan loop je het risico dat mensen het gevoel krijgen dat het geld hun eigendom is. Dat leidt tot gedachten dat ze hun pensioenaanspraken ook moeten kunnen gebruiken om een huis te kopen, of dat ze een tijdje kunnen stoppen met pensioensparen als dat zo uitkomt. Maar dit vormt een gevaar: de kracht van het stelsel zit in de collectiviteit en de solidariteit. Het is jammer dat er steeds minder mensen lid zijn van een vakbond. Dan zouden ze meer informatie krijgen over hun pensioen en de materie beter begrijpen.’

Uit welke beroepsvereniging ben je afkomstig?

‘Ik ben voorzitter van de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VHMF), zeg maar de vereniging van belastinginspecteurs, ontvangers en accountants. De VMHF is een van de 11 beroepsverenigingen van rijksambtenaren die samen de sector rijk van de CMHF vormen. Wie de hele lijst wil bekijken: http://cmhf.nl/sectoren/rijk .’

Hoe kunnen kiezers je bereiken?

‘Mail me:  haam.rutten@gmail.com 

Stemmen op Erik Rutten? Ga naar de stempagina . Of bel 0800 – 270 27 00 (gratis) of 0031 88 12 32 420 (vanuit het buitenland), stemcode 503. U heeft daarbij uw ABP-klantnummer nodig.