Erik Jongejan


Verkiezing ABP-verantwoordingsorgaan 2018

Erik Jongejan, nr. 3 lijst 3

‘Onderwijs voor een helder pensioen’

Erik Jongejan (73) is lerarenopleider geweest en heeft als docent biologie aan een tweedegraads lerarenopleiding in Nijmegen gewerkt. Ook heeft hij op Aruba een lerarenopleiding opgezet. Verder was hij actief bij de Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in Natuurwetenschappen, ondermeer als voorzitter. Erik Jongejan woont in Frankrijk met zijn vrouw, maar verhuist in juni naar Vlagtwedde.

Wat mogen kiezers van je verwachten?

‘ABP moet veel actiever worden in de informatieverstrekking aan deelnemers. Nu begrijpt maar een klein deel van de mensen de pensioenmaterie. Maar die kennis mag niet zijn voorbehouden aan een elite, daarvoor is pensioen een te belangrijk onderwerp. Om dat te realiseren zou ABP veel meer een onderwijshouding moeten aannemen. Zo zou het goed zijn als ABP bijscholing aanbiedt aan deelnemers die daar behoefte aan hebben. Al die online schriftelijke informatie is hapsnap en helpt mensen niet structureel na te denken over hun pensioen. Er zou ook veel meer schriftelijk moeten worden geïnformeerd, via bladen, waar je de tijd voor kunt nemen. Zo creëer je echte transparantie.’

Van welke deskundigheden hoop je gebruik te kunnen maken in het VO?

‘Ik heb de pensioenontwikkelingen uit eigen interesse goed gevolgd, maar ik ben natuurlijk geen fiscalist. Ik maak daarom graag gebruik van de scholingsmogelijkheden die ABP de leden van het verantwoordingsorgaan zal bieden.’

Hoe kijk je tegen de pensioendiscussie aan

‘Omdat ik in het buitenland heb gewerkt en nu ook weer in het buitenland woon, heb ik ondervonden dat pensioenregels soms onredelijk uitpakken. Toen ik boventallig werd had ik thuis van wachtgeld kunnen profiteren, maar in plaats daarvan ben ik op Aruba aan het werk gegaan. Mijn ‘beloning’ daarvoor was dat ik geen pensioen meer opbouwde. Ik vind het ook onrechtvaardig dat de overheid de regels voor het pensioen verandert terwijl je pensioen aan het opbouwen bent, zoals de omslag van een eindloonstelsel naar een middenloonstelsel. Dat zijn veranderingen waarmee je geen rekening kunt houden. Ik vind dat er een garantie op een pensioenuitkering moet komen.’

Uit welke beroepsvereniging ben je afkomstig?

‘Uit de Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in Natuurwetenschappen (NVON). De NVON maakt deel uit van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), die op zijn beurt deel uitmaakt van de sector Onderwijs van de CMHF.’

Hoe kunnen kiezers je bereiken?

‘Stuur een berichtje naar erik.jongejan@gmail.com of bel 06-29458857.’

Stemmen op Erik Jongejan? Ga naar de stempagina. Of bel 0800 – 270 27 00 (gratis) of 0031 88 12 32 420 (vanuit het buitenland), stemcode 353. U heeft daarbij uw ABP-klantnummer nodig.