Angelien van Boxtel


Verkiezing ABP-verantwoordingsorgaan 2018

Angelien van Boxtel, nr. 6 lijst 5

‘Pensioen niet onnodig ingewikkeld maken’

Angelien van Boxtel (52) is afgestudeerd aan TU Delft. Na tien jaar in de consultancy te hebben gewerkt, is ze overgestapt naar Rijkswaterstaat. Ze heeft daar de afgelopen twintig jaar tal van functies vervuld en is nu projectmanager van voornamelijk innovatieve projecten. Van Boxtel heeft twee volwassen kinderen en woont in de omgeving van Den Haag.

Wat mogen kiezers van je verwachten?

‘Ik vind het een verplichting voor ABP om zo met de deelnemers te communiceren dat iedereen geïnteresseerd raakt in pensioenen en de discussie daarover. De belangstelling moet er in potentie zijn, niemand wil immers na zijn 67e op een houtje bijten. Ik denk dat pensioenzaken ingewikkelder worden gemaakt dan nodig is. Als ik kan bijdragen aan die verbeterde communicatie, doe ik dat graag. Ik zou ook graag zien dat het ABP-bestuur zich richt op de uitvoering van pensioenzaken en minder dan nu sturing geeft aan regelgeving. Dat primaat ligt wat mij betreft bij de Pensioenkamer. Die discussie ga ik graag aan met de CMHF slogan ‘De kracht van het argument’. Ik wil mijn kennis en vaardigheden inzetten om de dialoog in het verantwoordingorgaan goed te voeren en een gewaardeerd partner te zijn.’

Van welke deskundigheden hoop je gebruik te kunnen maken in het VO

‘Ik heb ervaringen in bestuurswerk, van voorzitter van de emancipatiecommissie aan de Technische Universiteit Delft tot bestuurslid van de kennisvereniging van waterstaatkundige ambtenaren. Ik zit nu vier jaar in de or van Rijkswaterstaat. Ik weet van de discussie over een nieuw pensioenstelsel en lees daar veel over. Verder zou ik graag verdiepende cursussen over het pensioen volgen, zodat ik nog betere inbreng kan hebben in het  verantwoordingsorgaan.’

Hoe kijk je tegen de pensioendiscussie aan

‘Ik denk dat je de pensioendiscussie niet los kunt zien van andere voorzieningen zoals de AOW. Soms vraag ik me af of we de AOW in de toekomst kunnen blijven opbrengen. Hoe dan ook moet je als land proberen de rijkdom zo eerlijk mogelijk te verdelen. Ik wil graag helpen voorkomen dat vele hardwerkende mensen na hun pensionering in mindere omstandigheden terecht komen. Zelf hoop ik in goede gezondheid nog lang te mogen werken en verheug me er dan op met mijn opgebouwde pensioen nog verder een aangenaam leven te kunnen leiden. Maar pensioen en oudedagvoorzieningen zijn gebaseerd op loyaliteit.’

Uit welke beroepsvereniging ben je afkomstig?

‘Ik ben lid van de Vereniging Afdeling Belangenbehartiging Functionarissen Rijkswaterstaat (ABFR). Samen met nog 9 andere beroepsverenigingen vormen wij de sector ‘Rijk’ van de CMHF.’

Hoe kunnen kiezers je bereiken?

‘Kiezers kunnen mij mailen op angelien.van.boxtel@xs4all.nl.’

Stemmen op Angelien van Boxtel? Ga naar de stempagina. Of bel 0800 – 270 27 00 (gratis) of 0031 88 12 32 420 (vanuit het buitenland), stemcode 506. U heeft daarbij uw ABP-klantnummer nodig.