Aleid Ringelberg


Verkiezing ABP-verantwoordingsorgaan 2018

CMHF-ambassadeur Aleid Ringelberg:

‘Pensioengelden efficiënt beheren’

Aleid Ringelberg is beleidsmedewerker bij het ministerie van Sociale Zaken op het gebied van arbeid en gezondheid en lid van de ondernemingsraad.

Waarom is het belangrijk dat ABP-deelnemers gaan stemmen?

‘Als je gaat stemmen draag je eraan bij dat er een goede vertegenwoordiging ontstaat van de verschillende groepen ABP-deelnemers in het verantwoordingsorgaan. Dat is belangrijk omdat het verantwoordingorgaan de ogen en oren vormen voor het ABP-bestuur. Met hulp van het verantwoordingsorgaan houdt het bestuur voeling met de wensen van de deelnemers. Aan de andere kant laat het verantwoordingsorgaan het geluid van de deelnemer horen, het volgt immers kritisch en constructief het ABP-beleid.’

Waarom doen mensen er goed aan op de CMHF te stemmen?

‘De CMHF behartigt de belangen van middelbare en hogere functionarissen. Wij vinden inhoud en kwaliteit van argumentatie belangrijk. De CMHF staat ook voor een efficiënt en effectief beheer van de pensioengelden en voor toegankelijke en transparante informatie richting de deelnemers. Er zijn drie CMHF-kandidaten die de overheidssector vertegenwoordigen. Op lijst 5 voor actieve deelnemers is dat nummer 3, Erik Rutten en nummer 5, Angelien van Boxtel. Op lijst 3 voor gepensioneerden is dat nummer 4, Willem de Horde. Dit zijn alle drie uitstekende kandidaten met een hoge mate van expertise. Door te stemmen maken deelnemers de hoogwaardige inbreng van onze kandidaten in het verantwoordingsorgaan mogelijk.’

Wat hoopt u dat het verantwoordingsorgaan de komende jaren gaat bereiken?

‘Het belangrijkste is dat de informatie over pensioenen verbetert, zodat deelnemers hun individuele situatie goed kunnen beoordelen. Een telefonische hulpdienst, zodat deelnemers persoonlijke vragen kunnen stellen over hun pensioensituatie, zou een enorme verbetering zijn. Verder hoop ik dat het verantwoordingsorgaan ertoe kan bijdragen dat er een goed gesprek ontstaat tussen de verschillende groepen ABP-deelnemers, jong en oud, hogere en langere inkomens, zodat ieders belangen zo optimaal mogelijk kunnen worden meegewogen in het ABP-beleid.’

Meer weten over de CMHF-kandidaten in de sector overheid?
Lijst 5 voor actieve deelnemers
nr 3. Erik Rutten (stemcode 503), interview
nr 6. Angelien van Boxtel (stemcode 506) interview

Lijst 3 voor pensioengerechtigden
nr 4. Willem de Horde (stemcode 354), interview

Bekijk het verkiezingsfilmpje voor de overheidssectoren

Stemmen op de CMHF-kandidaten?
Ga naar de stempagina. Of bel 0800 – 270 27 00 (gratis) of 0031 88 12 32 420 (vanuit het buitenland). U heeft daarbij uw ABP-klantnummer nodig en als u belt ook de stemcode van de kandidaat van uw keuze.